Vědecko-technologický park Ostrava

Nezávazně poptat

Prostor pro technologicky laděné akce

Posláním společnosti je vybudovat a provozovat Vědecko-technologický park, který poskytne prostor pro komerčně orientovaný vědecký a technologický výzkum, průmyslové osvojování výsledků výzkumu, inovace výrobků a rozvoj podnikání. Vědecko-technologický park je nástrojem, jehož smyslem je výše uvedené konkrétní výstupy maximalizovat a všestranně podporovat firmy či jednotlivce v oblasti výzkumu a vývoje.

Hlavním cílem projektu je vybudovat v rámci regionu, v kooperaci s univerzitami a vědecko - výzkumnými institucemi, vrcholové pracoviště sloužící ke koordinaci vědeckého a technologického výzkumu a transferu pokročilých technologií. Současně pak využít vědecko - technologický park jako prostředek komercializace výsledků vědeckého výzkumu na univerzitách.

P

Kapacita


  • Maximální kapacita: 120 osob

Vybavení


  • Bezbariérové
  • WiFi
  • Parkování
  • Zobrazovací technika
  • Ozvučení

Podmínky